Z życia parafii

Daniel Bartosik. Opublikowano w Uncategorised

Ogólne informacje o parafii Kosyń


KOSYŃ, gmina Wola Uhruska, powiat włodawski . Miejscowość leży nad rzeką Tarasinka. W 2005 r. we wsi mieszkało 176 osób. Było 57 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 52.77 ha lasów i 247.27 ha użytków rolnych. Miejscowość leży obok drogi powiatowej nr 06116. Kościół parafialny to dawna cerkiew prawosławna oraz piętrowa plebania (wybudowana w 1971 r.).

Z dziejów - Datowany na 1491 r. wówczas Kossyn. Natomiast pierwsza wiadomość o nazwie Kosin pochodzi z roku 1567. W granicach parafii (rzymskokatolickiej p.w. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie występuje od roku 1567. - Wieś Kosin, tak w dokumentach o niej napisano:" W tej wsi było włók 80, z których jedne pozarastały, inne pusto leżą. Teraz osiadłych 10. Czynszu z włóki dają per fl. l - 10/0. Owsa z włóki dają per l, przychodzi kor. 10 per fl. 1/6 - 12/0. Chmielu po kor. l, przychodzi kor. 10 per 0/24 - 8/0. Wymiaru z włóki dają żyta kor. L 1, przychodzi kor. 12 1 per fl. 2 - 25/0. Kapłonów z włóki dają per 2, przychodzi kapłonów 20 per 0/6 - 4/0. Kur prostych z włóki per 2, przychodzi kur 20 per 0/3 - 2/0. Jajec z włóki per 20, przychodzi jajec kop 6/40, kopa per 0/10 - 2/6/12. Za jałowicę dają ze wszytkiej wsi - 7/0. Kowal daje - 2/0. Krawiec - 1/0. Miodu dannego rączek 7 per fl. 4 - 28/0, Robią z półwłóczka po 3 dni w tydzień częścią sprzężajem, częścią piechotą. Wybraństwo jest w tej wsi, które trzymają Iwan, Wasko i Hryc Sewelukowie, od wszelakich robót, podatków i powinności wolni. Służbę tylko wojenną pieszo odprawo wad powinni. Summa prowentu z tej wsi facit fl." 101/6/12.[411.s.209-211]

Na początku XVII wieku wieś należała do gminy żydowskiej we Włodawie.[770] - Kosyń wieś królewska, wymieniona w lustracji z 1661 r.[612.s.43] - Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r. Zapisano wówczas Koszyn.[450] - W 1827 r. miejscowość wchodziła w skład gminy Bytyń.[482.s.29] - Kossyń, wś, pow. włodawski, gm. Byty, par. Kossyń. Posiada cerkiew parafialną, dawniej gr.-unic. eryg. 1718 przez Wacława Rzewuskiego dziedzica. W r. 1843 odnowioną. K. 52 dm., 437 mk., 2550 mr. obszaru. Kossyń, w spisie z r. 1827 Koszyn, wś, pow. włodawski. W r. 1827 wieś rządowa miała 58 domów., 354 mk.[482.s.153]

W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1890-1891.[341.s.194] - W 1926 r. wieś należała do gminy Sobibór i liczyła 700 mieszkańców. Działalność prowadzili między innymi: S. Dziedzicki, L. Wakulicz i J. Wasejczuk (kowale), Sz. Dudzik (artykuły spożywcze), J. Gutman (szewc) oraz P. Skrzypczuk i T. Baranowicz (wiatraki).[426.s.117] - W 1935 r. w skład gromady Kosyń wchodziły: Kosyń wieś, Kosyń popówka, Laski kolonia, Pańska Krynica leśniczówka, Trociowa Niwa gajówka i Własowe Zawisze gajówka.[671] - 10.08.1944 r. powołano pierwszą po II wojnie światowej Radę Narodową Gminy Sobibór. W jej skład wchodził m. in. Mikołaj Baranowicz z Kosynia.[653] - 4.05.45. Kosyń. Do Zarządu Gminy Sobibor w Woli Uhruskiej. W związku z pismem z dn. 2.V.1945 r. donoszę, że w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji zostało odprawione nabożeństwo oraz wygłoszone odpowiednie kazanie do wiernych. Obecnych na nabożeństwie było 38 osób. Proboszcz parafii Kosyń. Protojerej Maksym Łac(?).[645] Od 15 czerwca do 15 wrzesnia 1950 r. w sołectwie Kosyń wybudowano 5 mostów.[643] - W 1946 r. w Kosyniu mieszkało 232 rzymskokatolików oraz 181 wyznawców prawosławia. Powierzchnia wsi - 684,71 ha.[637]Wykaz imienny osób duchownych (księży prawosławnych i psalmistów) wymienia ks. Maksyma Baca, proboszcza i Bazylego Paszczuka, psalmistę, którego to córka z Ukrainy, po sześćdziesięciu latach odwiedziła Kosyń latem 2005r. - Od 1 października 1946 r. wieś należy do Parafii Rzymskokatolickiej w Kosyniu. Wcześniej kościół parafialny dla mieszkańców tej wsi znajdował się w Uhrusku. W dekrecie Biuskupa Siedleckiego z 24 września 1946 r. zapisano: Do parafii Kosyń będą należały wsie: Kosyń, Osowa, Macoszyn Duży, Macoszyn Mały dotąd należące do parafii Uhrusk. Wsie te z dniem 1 października 1946 roku odłączamy od parafii Uhrusk, a przyłączamy je do parafii Kosyń. Dekret podaje, że w omawianym okresie, w Kosyniu mieszkało 360 dusz.[786] - W 1954 r., po nowym podziale administracyjnym powiatu włodawskiego miejscowość należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Stulnie.[15] - W 1963 r., w ramach ogólnopolskiej akcji 1000 SZKÓŁ NA TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO między innymi w Kosyniu wybudowano szkołę podstawową. Budynek posiadał 6 sal lekcyjnych oraz mieszkania dla nauczycieli. Dzisiaj z braku dzieci szkoła w Kosyniu nie istnieje a budynek szkolny został sprzedany osobie prywatnej. [452]

Historia parafii i kościoła Parafia p.w. Św. Stanisława Kostki erygowana w 1946 r. [734] Parafię organizował ks. Józef Księżopolski. Przebywał w Kosyniu 2 tygodnie. Kolejny kapłan - ks. Antoni Szyszko ( w okresie wojny więzień Sybiru) był proboszczem w latach 1946 - 1953. Wspólnotę parafialną tworzą mieszkańcy nastepujących miejscowości: Kosyń, Macoszyn Mały, Macoszyn Duży, Osowa i Osowa-Podlaski. Parafia posiada kaplicę dojazdową w Osowie oraz cmentarz grzebalny oddalony od kościoła o 1 km. W parafii obchodzone są odpusty ku czci: Św. Stanisława Kostki, Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Matki Bożej Fatimskiej (w Osowie). Kościół parafialny wybudowany w latach 1888-1890. Styl bizantyjski.[734]

Najważniejsze zabytki kultury - Zespół cerkwi prawosławnej par. p.w. Św. Jana Chrzciciela. Na miejscu drewnianej cerkwi gr.-kat, zbudowanej 1738-9, od 1875 prawosławnej, spalonej 1877, wzniesiona 1888-90 wg projektu arch. Wiktora N. Syczugowa. Murowana, bizantyńsko-klasycystyczna, zamieniona w 1946 na kościół par. rzym.-kat. p.w. św. Stanisława Kostki. Gruntownie remontowana 1953-1961[379.s.52] Wpisany do rejestru zabytków 31.10.1995 r. nr A-184.[527] Najstarsze obiekty budownictwa - 15 domów, wszystkie z l. 30 XX.[534.s.384]

Cmentarze i mogiły - Cmentarz prawosławny, założony na przełomie XVIII/XIX w. Położony na południe od wsi, na skraju lasu. Teren cmentarza porośnięty starodrzewiem. Powierzchnia - 1,3 ha. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1887 r. Początkowo był to cmentarz unicki, a następnie prawosławny i katolicki.por.[603.s.86] - Cmentarz rzymskokatolicki założony w 1946 r. Położony 1 km. na południe od kościoła, przy drodze prowadzącej do kolonii Józefów-Huta. Okopany jest fosą, porasta go starodrzew.[603.s.86] Życie parafii Kosyń, która powstała 1 X 1946 r. skupia się wokół dwóch świątyń: w Kosyniu - kościele parafialnym i w Osowie - kaplicy dojazdowej. W obrębie parafii znajdują się cztery wioski: Kosyń, Osowa, Macoszyn Mały i Macoszyn Duży.

 

Aktualności

Skład rady parafialnej:

Kosyń:

Hieronim Ziętek
Lucyna Jędrzejewska
Adam Białas


Macoszyn:

Zenon Miszta
Agata Wołoszkiewicz


Osowa:

Mariusz Ćwir
Leokadia Misiura
Wanda Barej

 

Parafia p.w. Św. Stanisława Kostki
Kosyń 52
22-230 Wola Uhruska

tel. 82 591 67 66

Cytat na dziś

21 luty 2019

  • czw, 21 lutego
    Tak mówi Pan: Oto kładę kamień węgielny dla mego ludu. I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. (Iz 28,16-17)
Odsłon artykułów:
77802